Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-mvc-5"

4 odpowiedź

aktualizacja z MVC4 do MVC5

2 odpowiedź

Jak zlokalizować komunikat ErrorMessage w DataAnnotation?

11 odpowiedzi

Aktualizacja danych użytkownika - tożsamość ASP.NET

Dodałem pola niestandardowe do

4 odpowiedź

Jak przekierować pracę do returnUrl w Asp.Net MVC5

2 odpowiedź

Sprawdzanie poprawności po stronie klienta kończy się niepowodzeniem dla formatu daty dd / mm / rrrr w jQuery Validate

Używam wtyczki jQuery Validate do walidacji po stronie klienta w aplikacji MVC 5. W przypadku pól daty walidacja cilentside kończy się niepowodzeniem, gdy uż...

1 odpowiedź

Jak konsumować dodatkowe parametry w żądaniu tokenu OAuth2 w aplikacji .net WebApi2

2 odpowiedź

Jak rozszerzyć Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityRole

Chcę mieć możliwość rozszerzenia domyślnej implementacji IdentityRole, aby zawierała pola takie jak Opis. Łatwo jest to zrobić dla IdentityUser, ponieważ Ide...

5 odpowiedzi

Utwórz i uruchom projekt MVC 5 w VS 2012

18 odpowiedzi

Błąd HTTP 500.19 i kod błędu: 0x80070021

Mam prostą kompilację webAPI przez Visual Studio 2013. Działa dobrze, gdy uruchamiam ją z VS13, ale kiedy kopiuję projekt w lokalnych IIS, daje mi następując...

2 odpowiedź

Dopuszczanie tylko niektórych znaczników HTML jako danych wejściowych użytkownika

Moja witryna umożliwia użytkownikom witryny pisanie postów na blogu