Wyniki wyszukiwania dla "swift"

2 odpowiedź

Naciśnięcie kontrolera nawigacji nie jest obsługiwane

3 odpowiedź

Przeniesienie certyfikatu programu deweloperskiego iOS

Mam problemy z certyfikatem i profilem programisty. Mam certyfikat programu deweloperskiego na moim biurowym komputerze Mac. Chcę opracować i przetestować ap...

13 odpowiedzi

iOS 7 - Jak wyświetlić selektor daty w widoku tabeli?

W wideo WWDC 2013 Apple sugeruje wyświetlanie selektora w miejscu w widoku tabeli w iOS 7. Jak wstawić i animować widok między komórkami widoku tabeli?W ten ...

4 odpowiedź

Konfigurowanie UIScrollView do przesuwania między 3 kontrolerami widoku

Usiłuję skonfigurować UIScrollView, aby móc przesuwać między moimi 3 kontrolerami widoku. To jest mój kod w AppDelegate.m:

14 odpowiedzi

Kolor obramowania UIView w Konstruktorze interfejsu nie działa?

Próbuję skonfigurować właściwości warstwy widoku za pomocą IB. Wszystko działa z wyjątkiem koloru obramowania (własność

2 odpowiedź

jak dodać akcję na kluczu zwrotnym UITextField?

W mojej opinii mam pole tekstowe z przyciskiem i tekstem. gdy klikam pole tekstowe, pojawia się klawiatura i mogę pisać na polu tekstowym, a także mogę odrzu...

16 odpowiedzi

UIImageView - Jak uzyskać nazwę pliku przypisanego obrazu?

3 odpowiedź

Jakie wzorce projektowe są używane w systemie iOS innym niż MVC?

Muszę wiedzieć o wzorach projektowych stosowanych w rozwoju iPhone'a innych niż MVC.Proszę odpowiedzieć dowolnym przykładowym wyjaśnieniem lub przykładem...

21 odpowiedzi

Jak zatrzymać niepożądaną animację UIButton przy zmianie tytułu?

W systemie iOS 7 moje tytuły UIButton są animowane i wypuszczane w niewłaściwym czasie - późno. Ten problem nie występuje w systemie iOS 6. Używam tylko:

12 odpowiedzi

Kontroler nawigacji Wciśnij kontroler widoku