Wyniki wyszukiwania dla "stylecop"

5 odpowiedzi

Wyłącz StyleCop dla określonych linii

Używamy StyleCop w naszych projektach C #. W niektórych przypadkach chcielibyśmy jednak uniknąć reguł. Wiem, że możesz dodać

3 odpowiedź

Kod Anlysis Rule CA2000 / CA2202

Staram się zapewnić, aby moje kodowanie podążało za prawidłowym usuwaniem obiektów, więc wymuszam te reguły jako błędy. Ale mam problem z tą sekcją kodu

6 odpowiedzi

Kompilacja TemporaryGeneratedFile_ [guid] in / obj / debug

Mam 3 tymczasowe pliki tworzone w obj / debug:Na przykład.TemporaryGeneratedFile_036C0B5B-1481-4323-8D20-8F5ADCB23D92.csTemporaryGeneratedFile_5937a670-0e60-...

9 odpowiedzi

Czy istnieje narzędzie autofixingu StyleCop / FxCop? [Zamknięte]

10 odpowiedzi

Czy „używanie” dyrektyw powinno być wewnątrz lub na zewnątrz przestrzeni nazw?

BiegałemStyleCop nad jakimś kodem C # i nadal informuje, że mój

3 odpowiedź

Tajemnica zablokowania nieaktywnych procesów msbuild.exe, zablokowanie Stylecop.dll, Nuget AccessViolationException i CI buduje konflikty między sobą