Wyniki wyszukiwania dla "unsigned-integer"

6 odpowiedzi

C - konwersja niepodpisanej int na tablicę bez znaku

Mam niepodpisany numer int (2 bajty) i chcę go przekonwertować na niepodpisany typ char. Z mojego wyszukiwania wynika, że ​​większość ludzi zaleca wykonanie ...

3 odpowiedź

C ++ Implicit Conversion (Signed + Unsigned)

3 odpowiedź

Jak przekonwertować niepodpisane int na float?

Muszę zbudować funkcję, która zwraca ekwiwalent bitowy (float) x bez użycia żadnych pływających typów danych, operacji lub stałych. Myślę, że ją mam, ale kie...

2 odpowiedź

dodanie niepodpisanej int do int [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Podpisano do niepodpisanej konwersji w C - czy jest to zawsze bezpieczne? 8 odpowiedzi

4 odpowiedź

Dlaczego size_t jest niepodpisany?

Bjarne Stroustrup napisał w języku programowania C ++:Typy liczb całkowitych bez znaku są idealne dla zastosowań, które traktują pamięć jako tablicę bitów. U...