Wyniki wyszukiwania dla "sqlalchemy"

3 odpowiedź

SQLAlchemy zapytanie o filtr według powiązanego obiektu

Za pomocąSQLAlchemy, Mam relację jeden do wielu z dwoma tabelami - użytkownikami i wynikami. Próbuję wysłać zapytanie do 10 najlepszych użytkowników posortow...

1 odpowiedź

SQLAlchemy __init__ nie działa

Mam następujący kod:

1 odpowiedź

Czy możliwe jest utworzenie detektora zdarzeń w SQLAlchemy, który może utworzyć rekord nadrzędny?

Istnieją dwie tabele: rodzic i dziecko. Chciałbym utworzyć detektor zdarzeń („wyzwalacz”), który może utworzyć rodzic, jeśli dziecko nie ma rodzica.Oto, co p...

2 odpowiedź

Jak uzyskać miesiąc i rok z pola Data w sqlalchemy?

Wynik powinien być obiektem DatePonieważ dzień nie może być „usunięty”, ustaw go na pierwszy dzień miesiąca.Opuszczając tylko miesiąc, rok

1 odpowiedź

python: sqlalchemy - jak zapewnić, że połączenie nie jest przestarzałe przy użyciu nowego systemu zdarzeń

Używam pakietu sqlalchemy w python. Mam operację, której wykonanie zajmuje trochę czasu po wykonaniu automatycznego ładowania na istniejącej tabeli. Powoduje...

2 odpowiedź

SQLAlchemy Inheritance

Jestem trochę zdezorientowany dziedziczeniem w sqlalchemy, do tego stopnia, że ​​nie jestem nawet pewien, jakiego typu dziedziczenia (pojedyncza tabela, połą...

2 odpowiedź

Jak zjednoczyć się w wielu tabelach w SQLAlchemy?

2 odpowiedź

Powiązane porównania w SQLAlchemy

Pytonobsługuje łańcuchowe porównania:

1 odpowiedź

Połączenie wewnętrzne z SqlAlchemy

Mam surowe zapytanie o sprzężenie wewnętrzne z liczeniem, napisane bezpośrednio w Postgres SQL:

2 odpowiedź

zbiorcze wstawianie wartości listy za pomocą SQLAlchemy Core

Chciałbym zbiorczo wstawić listę ciągów znaków do bazy danych MySQL za pomocą SQLAlchemy Core.