Wyniki wyszukiwania dla "jmeter"

2 odpowiedź

Zaloguj się na Facebooku za pomocą Jmetera

2 odpowiedź

Jak możemy zmierzyć czas przetwarzania serwera, czas ładowania strony, czas renderowania strony i rozmiar strony z Apache Jmeter

2 odpowiedź

Jak wysyłać parametry z jednego żądania http do innego w jmeter

3 odpowiedź

JMeter z uwierzytelnianiem systemu Windows?

1 odpowiedź

Przekazywanie zmiennej z jednego żądania http do innego w Jmeter

Muszę przekazać zmienną z ekstraktu xpath w jmeter do innego żądania http.Jak mogę to zrobić?Chcę przekazać zmienną w nagłówku żądania http.Zapisałem zmienną...

4 odpowiedź

Zmienna kodowania URL w Jmeter

Muszę zakodować zmienną w

6 odpowiedzi

Alternatywa jmetru [zamknięta]

Szukam darmowej / prostszej alternatywy dla JMeter. Jest to bardzo kompletne, ale skomplikowane narzędzie, a wszystko, czego potrzebuję, to zasymulowanie kil...

4 odpowiedź

Jak używać JMeter do testowania obciążenia aplikacji internetowych ASP.net implementujących stan wyświetlania

Jestem programistą .net bez wcześniejszego doświadczenia w testowaniu JMeter / Stress. Próbuję załadować test strony ASP.net, którą stworzyłem za pomocą JMet...

1 odpowiedź

Apache wiele żądań za pomocą jmetera

Używam Jmetera do testowania wielu żądań do mojej aplikacji internetowej.użyłem

3 odpowiedź

Konfigurowanie JMeter do testowania rozproszonego w AWS z problemami z łącznością

Muszę wykonać testowanie rozproszone przy użyciu JMeter. Celem jest, aby wiele zdalnych serwerów w AWS kontrolowanych przez jeden lokalny serwer wysyłało żąd...