Wyniki wyszukiwania dla "roleprovider"

1 odpowiedź

Co może spowodować wiele wyjątków w dostępie do danych przy użyciu kodu EF najpierw w niestandardowym dostawcy RoleProvider?

Mój dostawca roli wygląda jak klasa poniżej (skrócona). Używam IIS Express i SQL 2012 Express z VS 2012 i otrzymuję wiele pozornie losowych wyjątków w tym ko...

14 odpowiedzi

SQL Network Interfaces, błąd: 26 - Błąd lokalizacji serwera / instancji określony

Mam duży problem, który próbuję rozwiązać kilka dni, ale nie mogłem tego zrobić, więc potrzebuję twojej pomocy. Mam aplikację internetową w asp.net 4.0, gdzi...

2 odpowiedź

RoleProvider nie działa z niestandardowym IIdentity i IPrincipal na serwerze

Używam zwyczaju

1 odpowiedź

Usuń członkostwo asp.net i dostawcę ról

3 odpowiedź

Nie można znaleźć domyślnego dostawcy ról w usługach IIS 7 z systemem .NET 4

1 odpowiedź

Uzyskaj pozwolenie od atrybutu autoryzacji?

1 odpowiedź

Co byłoby równoznaczne z konfiguracją web.config dla „enableSimpleMembership” = ”true:

3 odpowiedź

Zastąp User.IsInRole i [Authorize (Roles = „Admin”)] dla aplikacji MVC4

Stworzyłem niestandardowego dostawcę roli dla mojej aplikacji MVC4, gdzie udało mi się nadpisać metody CreateRole, GetAllRoles i RoleExists i połączyć je z m...

2 odpowiedź

Dostawcy uniwersalni ASP.NET - Roleprovider nie buforuje ról w plikach cookie

Jak na ironię, mój dostawca roli nie buforuje już ról w ciasteczkach. To działało wcześniej. Niestety zauważyłem to dopiero teraz, więc nie mogę powiedzieć, ...

2 odpowiedź

MVC4: UserIsInRole - Nie można połączyć się z bazą danych SQL Server

Rozbijając moją głowę tym wczoraj, wszystko działało dobrze i dzisiaj wydaje się, że jest złamane:Ten wiersz generuje błąd: