Wyniki wyszukiwania dla "maven-jar-plugin"

1 odpowiedź

Nowe wpisy <updateManifestEntries> wtyczki webstart-maven-breaks aplikacji

Gdy moja wersja JDK została zaktualizowana do u45, teraz otrzymuję ostrzeżenia o brakujących informacjach bezpieczeństwa. Użyłem więc następujących aktualiza...

1 odpowiedź

Dlaczego wtyczka Maven JAR nie zawiera niektórych zasobów?

4 odpowiedź

Jak utworzyć samodzielną aplikację z niezmienionymi zależnościami za pomocą Maven?