Wyniki wyszukiwania dla "process"

1 odpowiedź

Jak sprawdzić 32-bitowy lub 64-bitowy Internet Explorer 10 i 11?

Przed IE10 (lubię IE9) mogę użyć

3 odpowiedź

Proces uruchamiania .NET z wyższymi prawami

Próbuję uruchomić program z prawami administratora za pośrednictwem aplikacji C #, która jest wywoływana tylko z prawami użytkownika.Kod

4 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zamknięcie konkretnej instancji explorera za pomocą C #?

2 odpowiedź

Jak zdalnie wywołać inną metodę procesu z aplikacji C #

Mam aplikację C #, chcę wywołać nazwę funkcji na przykład SendChatMessage (wiadomość ciąg, int userid) z mojej aplikacji. Ale ta funkcja należy do innej dzia...

6 odpowiedzi

Zakończ drzewo procesów (C dla Windows)

4 odpowiedź

Ciągle czytaj z STDOUT procesu zewnętrznego w Ruby

Chcę uruchomić mikser z linii poleceń za pomocą skryptu ruby, który następnie przetworzy dane wyjściowe podane przez blender po linii, aby zaktualizować pase...

5 odpowiedzi

Pobieranie listy wszystkich aplikacji

Próbuję uzyskać listę wszystkich otwartych aplikacji. W szczególności, jeśli otworzysz menedżera zadań i przejdziesz do karty aplikacji, ta lista.Próbowałem ...

1 odpowiedź

Odczyt / zapis potoków plików w vala / glib

Używam funkcji glib vala glib.process.spawn_async_with_pipes () (http://references.valadoc.org/#!api=glib-2.0/GLib.Process.spawn_async_with_pipes), który wyp...

4 odpowiedź

Alternatywy dla FindWindow i SetForegroundWindow?

Szukam alternatywy dla starego

3 odpowiedź

Poczekaj na zakończenie procesu asynchronicznego, a następnie wywołaj funkcję w formularzu głównym

Koduję edytor do gry z C #. Mój program otwiera się jako plik .txt, uruchamiając proces notepad.exe. Jeśli ten proces zakończy się, chcę wywołać funkcję w fo...