Wyniki wyszukiwania dla "unix"

3 odpowiedź

Co robi wait () na Uniksie?

Czytałem o

1 odpowiedź

ekran gnu: czy możesz automatycznie nazwać okno po ostatnim wywołanym programie?

2 odpowiedź

Jak czytać z dwóch plików w tym samym czasie powłoki

Mam dwa pliki,

10 odpowiedzi

Czy istnieje sposób na zmianę zmiennych środowiskowych innego procesu w Uniksie?

Czy w Unixie jest jakiś sposób, aby jeden proces mógł zmienić zmienne środowiskowe innej osoby (zakładając, że wszystkie są uruchamiane przez tego samego uży...

3 odpowiedź

niezdefiniowane odniesienie do głównego problemu

9 odpowiedzi

Dlaczego istnieje rejestr systemu Windows? [Zamknięte]

jest to więcej pytań związanych z architekturą systemu operacyjnego niż programowanie bezpośrednio, ale nadal. Dlaczego rejestr systemu Windows został utworz...

30 odpowiedzi

Jak uzyskać główny adres IP komputera lokalnego w systemie Linux i OS X? [Zamknięte

Szukam rozwiązania wiersza polecenia, które zwróciłoby mi podstawowy (pierwszy) adres IP hosta lokalnego, inny niż 127.0.0.1 Rozwiązanie powinno działać przynajmniej w systemie Linux (Debian i RedHat) oraz OS X 10.7 + Jestem świadomy ...

5 odpowiedzi

Sed zamienia tylko dokładne dopasowanie

10 odpowiedzi

Co generuje komunikat „zajęty plik tekstowy” w Uniksie?

Jaka operacja generuje błąd „zajęty plik tekstowy”? Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć.Myślę, że jest to związane z faktem, że tworzę tymczasowy skrypt...

4 odpowiedź

Tar tylko struktura katalogu

Chcę skopiować moją strukturę katalogów z wyłączeniem plików. Czy w tar istnieje opcja ignorowania wszystkich plików i rekurencyjnego kopiowania tylko katalo...