Wyniki wyszukiwania dla "unix"

3 odpowiedź

Unix cat function (cat *> merged.txt) w Pythonie? [duplikować]

1 odpowiedź

Pobieranie wszystkich plików PDF z wyników wyszukiwania Google Scholar za pomocą wget

Chciałbym napisać prosty pająk internetowy lub po prostu użyć

1 odpowiedź

Korzystanie z wielu struktur php na jednej stronie

Nasza główna strona korzysta z symfony 1, a zanim zacząłem pracować nad kodem, aktualizacja wydaje się niemożliwa (zbyt dużo kodu niestandardowego od poprzed...

5 odpowiedzi

Usuń środkowe n znaków z linii w Bashu

4 odpowiedź

Dlaczego zawsze ./configure; robić; make install; jako 3 oddzielne kroki?

Za każdym razem, gdy kompilujesz coś ze źródła, przechodzisz przez te same 3 kroki:

7 odpowiedzi

Połącz się z bazą danych Oracle za pomocą sqlplus

Używam poniższego polecenia w środowisku uniksowym do łączenia się z bazą danych Oracle:

2 odpowiedź

Funkcjonalność UNIX2DOS

/ bin / ksh -c "cat $ PMSourceDir / RT / TgtFiles / $ OutputFileStrPerfHdr $ PMSourceDirDIR / RT / TgtFiles / $ OutputFileStrPerfCSV | unix2dos -437>...

4 odpowiedź

C Obiekty wykonawcze, granice dll

1 odpowiedź

Weź polecenia (hasło) z łańcucha i ustaw jako InputStream na serwery Unix w Javie (JSCH)

Prawie podobny doto temat, ale tutaj nie jestem superużytkownikiem do używania --stdin.Znalazłem więc odwrotną stronę, otworzyłbym „powłokę” w tle i przekaza...

3 odpowiedź

Jak mogę skopiować uprawnienia z pliku, który już istnieje?

Muszę napisać program w C (na systemie uniksopodobnym) i to jest mój problem:Mam plik (FILE1) i chcę utworzyć inny plik (FILE2), który ma takie same uprawnie...