Wyniki wyszukiwania dla "events"

2 odpowiedź

Dlaczego przycisk powoduje przeładowanie całej mojej strony internetowej?

Mam stronę internetową, nad którą pracuję z jQuery. Niektóre elementy na mojej stronie zachowują się nieregularnie: za każdym razem, gdy klikany jest przycis...

3 odpowiedź

Poczekaj na zdarzenie użytkownika [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak zwrócić odpowiedź z połączenia asynchronicznego? 33 odpowiedziOpracowuję klasę javascript (z jQuery), aby utworzyć nies...

1 odpowiedź

„Nie można utworzyć metody dla nienazwanego komponentu”

2 odpowiedź

Propagacja zdarzeń w Javascript

Jeśli mam element (html) zagnieżdżony w innym elemencie i oba z nich mają dołączoną obsługę kliknięć, kliknięcie elementu wewnętrznego powoduje wykonanie pro...

2 odpowiedź

Dlaczego TinyMCE uzyskuje ostrość i rozmycie, gdy użytkownik przeskakuje z innego pola wprowadzania?

Mam pole do wprowadzania tytułu i textarea tinymce4.W initymce zdefiniowałem initplama iskupiać detektory zdarzeń (coffescript).

2 odpowiedź

Monitoruj, gdy użytkownik włącza / wyłącza dane mobilne

1 odpowiedź

Jak wykonać akcję po dodaniu elementu do strony za pomocą Jquery?

2 odpowiedź

Powiązanie zdarzenia z elementem przy użyciu czystego Javascript

2 odpowiedź

Odpal zdarzenie niestandardowe za pomocą javascript (lub jquery) po zakończeniu mojej funkcji

Zamiast zagnieżdżonych wywołań zwrotnych w JS, chciałbym wystrzelić i wysłuchać własnych niestandardowych wydarzeń. Nie potrzebuję ani nie chcę mieć dostępu ...

2 odpowiedź

Przechwytywanie i wysyłanie danych z klawiatury / myszy w C #

Szukam sposobu na wysyłanie i odbieranie informacji z klawiatury niezależnie od tego, na czym skupia się aplikacja. Pamiętam, jak w College'u zobaczyłem ...