Wyniki wyszukiwania dla "shell"

3 odpowiedź

nagłówki skryptów powłoki (#! / bin / sh vs #! / bin / csh)

Dlaczego wszystkie pliki skryptów zaczynają się od

4 odpowiedź

Tworzenie pliku wsadowego w celu sekwencyjnego uruchamiania plików exe

Po prostu zaczynam się uczyć, jak budować plik wsadowy. (w środowisku Windows 7)Chcę zbudować plik wsadowy, który może sekwencyjnie uruchamiać pliki .exe.Kol...

12 odpowiedzi

Nie działa skrypt powłoki, nie znaleziono polecenia

Jestem bardzo, bardzo nowy w programowaniu UNIX (działający na MacOSX Mountain Lion przez Terminal). Nauczyłem się podstaw z kursu bioinformatyki i metod mol...

11 odpowiedzi

Elegancki sposób wyszukiwania plików UTF-8 za pomocą BOM?

Do celów debugowania muszę rekursywnie przeszukiwać katalog w poszukiwaniu wszystkich plików, które zaczynają się od znaku kolejności bajtów UTF-8 (BOM). Moj...

2 odpowiedź

Czy XSLT może wykonać skrypt powłoki na poziomie systemu operacyjnego?

5 odpowiedzi

Jak wyodrębnić wzorce z plików tekstowych w bashu powłoki

2 odpowiedź

co oznacza „-sh: ścieżka_wykonawcza: nie znaleziono” oznacza

Próbuję uruchomić plik wykonywalny w powłoce linux (OpenELEC na raspberry pi)

1 odpowiedź

Plik Cgywin .sh działa jako Harmonogram zadań systemu Windows

Jak to robiszMasz problemy z uruchomieniem tego skryptu powłoki w harmonogramie zadań systemu Windows.

7 odpowiedzi

Jak ukryć dane wyjściowe polecenia w bashu

Chcę, aby moje skrypty bash były bardziej eleganckie dla użytkownika końcowego. W jaki sposób mogę ukryć wyjście, gdy bash wykonuje komendy? Na przykład, gdy...

7 odpowiedzi

Skrypt powłoki: czy mieszanie getopts z parametrami pozycyjnymi jest możliwe?