Wyniki wyszukiwania dla "shell"

5 odpowiedzi

java Runtime.getRunTime (). exec i symbole wieloznaczne?

Próbuję usunąć niepotrzebne pliki za pomocą

2 odpowiedź

Polecenie Execute zawierające cytaty ze zmiennej powłoki [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego powłoka ignoruje cudzysłowy w argumentach przekazywanych do niej przez zmienne? [duplikować [/questions/12136948/why-does-shell-ignore-quotes-in-arguments-passed-to-it-through-variables] 3 odpowiedzi ...

2 odpowiedź

Jak znaleźć najnowszą wersję artefaktu z repozytorium maven

W ramach zautomatyzowanego wdrożenia potrzebuję skryptu, aby pobrać najnowszą wersję artefaktu z naszego wewnętrznego repozytorium.Idealnie, ten skrypt będzi...

4 odpowiedź

Jak używać crontab w Androidzie?

Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie: czy można uruchomić

3 odpowiedź

Skrypt Java Execute Shell w pakiecie JAR [duplikat]

Możliwy duplikat:Wykonywanie skryptu powłoki w pliku jar. Jak wyodrębnić?Mam skrypt powłoki spakowany do mojego pliku JAR w pakiecie „engine”.W moim programi...

6 odpowiedzi

Jaki jest maksymalny rozmiar wartości zmiennej środowiskowej?

Czy istnieje limit ilości danych, które mogą być przechowywane w zmiennej środowiskowej w systemie Linux, a jeśli tak, to co to jest?Dla Windows znalazłem na...

4 odpowiedź

czy istnieje sposób na sprawdzenie, czy skrypt bash jest kompletny czy nie?

5 odpowiedzi

Jak bezpiecznie wymusić zamknięcie systemu Mac

Czego chcęOpracowuję małą aplikację, która zmusza mnie do pracy tylko w określonych porach dnia - potrzebuję czegoś, co zmusi mnie do zaprzestania pracy wiec...

3 odpowiedź

Skrypt Bash, aby znaleźć pasujące wiersze z wielu plików csv i utworzyć z niego raport [zamknięty]

5 odpowiedzi

openssl przekazuje kilka pierwszych wierszy ze skryptu, a następnie czyta ze standardowego wejścia

chcę biec