Wyniki wyszukiwania dla "shell"

6 odpowiedzi

usuwanie migającego kursora w terminalu, jak to zrobić?

Poniższe wiersze wykorzystuję do wyświetlenia informacji o postępie symulacji w moim programie c ++,

1 odpowiedź

Wiele implementacji potoków przy użyciu wywołania systemowego fork () execvp () wait () pipe () - po prostu nie działa

1 odpowiedź

Objaśnienie konwertera cidr na netmask w powłoce linux netmask2cdir i cdir2netmask [closed]

7 odpowiedzi

Które postacie muszą uciekać podczas korzystania z Bash?

Czy jest jakaś wyczerpująca lista postaci, które muszą być zbierane w Bashu? Czy można to sprawdzić za pomocą

9 odpowiedzi

Jak wykonać wyjście polecenia w bieżącej powłoce?

7 odpowiedzi

bash skryptu powłoki dwie zmienne w pętli for

Jestem nowym użytkownikiem skryptów powłoki. tak uprzejmie, jeśli moje wątpliwości są zbyt głupie.Mam obrazy png w 2 różnych katalogach i plik wykonywalny, k...

4 odpowiedź

„echo” bez nowej linii w skrypcie powłoki

Mam problem z

2 odpowiedź

Czy mogę otworzyć bash ze strumienia popen ()?

Zgodnie ze stroną podręcznika man dla popen () otwieram /bin/sh...Jak istnieje sposób, w jaki mogę przeładować to zachowanie, aby otworzyć powłokę / bin / ba...

2 odpowiedź

polecenie curl - nie można załadować certyfikatu klienta -8018

2 odpowiedź

Co to jest start-stop-daemon w skryptach linux?

Czym jest start-stop-daemon i jak powinien być używany?Próbuję zautomatyzować konkretny program do uruchomienia. Po każdym uruchomieniu systemu program powin...