Wyniki wyszukiwania dla "admin-rights"

1 odpowiedź

Pozbądź się „Nie masz uprawnień do uruchamiania emulatora” w zestawie SDK VS2012 / WP8

3 odpowiedź

Proces uruchamiania .NET z wyższymi prawami

Próbuję uruchomić program z prawami administratora za pośrednictwem aplikacji C #, która jest wywoływana tylko z prawami użytkownika.Kod