Wyniki wyszukiwania dla "cocoa"

3 odpowiedź

Dlaczego dereferencja wartości null nie powoduje awarii mojego programu?

Napisałem następujący kod, aby wywołać awarię (testowałem niektórezagadnienia z CrashReporter):

3 odpowiedź

NSExpression 1/2

Chcę obliczyć ciąg znaków, który robię w ten sposób:

4 odpowiedź

Porównanie daty predykatu danych podstawowych

Próbuję pobrać wszystkie obiekty w obiekcie pasującym do użytkownika selectedDate (jest to NSDate). Kod danych podstawowych jest w porządku, ale mój predykat...

3 odpowiedź

Jak mogę wysłać wiadomość e-mail HTML z Cocoa?

3 odpowiedź

Jak dostosować pasek tytułu okna rysowania w Objective-C?

Chciałbym dostosować sposób rysowania paska tytułowego okna w systemie OS X. W szczególności chciałbym zrobić coś takiego jak aplikacja Twitterrific, w które...

2 odpowiedź

Konwertuj podany numer na numer

3 odpowiedź

Tablica sortowania (NSArray) w porządku malejącym

3 odpowiedź

Powiadomienie wyświetlaj tylko wtedy, gdy użytkownik jest na komputerze

2 odpowiedź

„Nie znaleziono obrazu” Błąd podczas korzystania z Custom FrameWork

Stworzyłem własną strukturę dla jednej z moich aplikacji kakaowych. Dodałem ten framework do mojego projektu i wywołałem metodę z tego środowiska. Kiedy prób...

2 odpowiedź

Powiadomienia o dodaniu / usunięciu urządzenia IOKit - strzelają tylko raz?

Próbowałem otrzymywać powiadomienia o dodaniu lub usunięciu określonego urządzenia USB. Przeczytałem dokument „Dostęp do sprzętu z aplikacji” i mam aplikację...