Wyniki wyszukiwania dla "c#-4.0"

5 odpowiedzi

Dlaczego muszę (czasami) odwoływać się do zespołów, do których odwołuje się odwołanie do złożenia?

Mam zespół A, który definiuje interfejs z pewnymi przeciążeniami:

1 odpowiedź

Nie można odczytać zawartości filtru akcji Web API

Podobne pytanie:Parametr akcji Web API jest sporadycznie zerowy ihttp://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/25753b53-95b3-4252-b034-7e086341ad20/w...

3 odpowiedź

Baza klientów nie implementuje członka IDisposable

1 odpowiedź

Metoda Seed Entity Framework nie jest wywoływana

2 odpowiedź

Jak otworzyć nowe okno poczty Outlook z wstępnie załączonym załącznikiem

6 odpowiedzi

geografia sql do dbgeography?

Może czegoś mi brakuje. Mam kolumnę serwera sql typu danych Geography.Chcę użyć typu DbGeography w moim kodzie c #. Jakikolwiek sposób na obsadzenie lub konw...

2 odpowiedź

Ramka Entity 4.0 dziwna z zapisywaniem danych

6 odpowiedzi

Źródło definicji raportu nie zostało określone

Używam następującego kodu próbującego UstawParametr:

1 odpowiedź

PDFsharp edytuj plik pdf

Środowisko - Biblioteka PDFsharp, Visual Studio 2012 i C # jako język.Próbuje:przeczytaj Test1.pdf (Szerokość = 17 cali, Wysokość - 11 cali) z 1 stronądodaj ...

1 odpowiedź

Chcę załadować dane z pliku XML i wyświetlić w polu listy?

Mam trzy klasy:Pierwszy to Osoba: