Wyniki wyszukiwania dla "boost-asio"

4 odpowiedź

Użyj std :: mutex dla puli wątków zarządzanej przez boost :: asio

2 odpowiedź

Losowy EOF w trybie zwiększania asio w wielu wątkach

Jestem całkiem nowy, aby zwiększyć asio i doświadczamlosowy koniec pliku na serwerze wielowątkowym.Mógłbym odtworzyć mój problem w tym małym przykładzie:Serw...

1 odpowiedź

Używanie boost.asio w cMake

6 odpowiedzi

C ++ Socket Server - Nie można nasycić procesora

1 odpowiedź

jak używać asio z plikami urządzeń

Używam boost asio przez cały mój projekt. Chcę teraz odczytać plik urządzenia (

3 odpowiedź

Używanie puli wątków boost :: asio do zadań ogólnych

Wten blog Znalazłem całkiem fajny przykład, jak utworzyć prostą pulę wątków przy użyciu boost :: asio. Zasadniczo chcę to wykorzystać w ten sposób:

1 odpowiedź

asio implicit strand i synchronizacja danych

1 odpowiedź

Jak utworzyć gniazdo Boost.Asio z rodzimego gniazda?

Próbuję tylko stworzyć impuls

1 odpowiedź

Jak uruchomić „wydarzenie”, gdy mój serwer Boost :: asio tcp zaczyna działać (AKA io_service.run ())?

Opierając się na relacji klient / serwer boost :: asio, muszę uruchomić program klienta z programu serwera tylko wtedy, gdy wątek serwera jest w "czekam...

2 odpowiedź

Dlaczego Boost.Asio nie obsługuje interfejsu opartego na zdarzeniach?