Wyniki wyszukiwania dla "mapping"

1 odpowiedź

Hibernate @EmbeddedId + join

1 odpowiedź

Błąd w mapowaniu nokautu JSON przeczytany

Używam nokautu w aplikacji internetowej, która wyświetla dane z foreach (wszystkie potrzebne biblioteki są włączone)i otrzymuję następujący błąd:

5 odpowiedzi

Algorytm do mapowania interwału na mniejszy interwał

Próbowałem szukać, ale ze względu na charakter mojego pytania nie byłem w stanie znaleźć czegoś satysfakcjonującego.Mój problem jest następujący: próbuję map...

2 odpowiedź

wiosenna strona internetowa mvc na root („/”)

Chcę zmapować kontroler sprężynowy mvc do roota (

2 odpowiedź

Jak ręcznie mapować pola Enum w JAX-RS

Jak mogę zmapować prosty obiekt JSON

4 odpowiedź

Dynamiczne odwzorowanie wartości wyliczeniowej (int) na typ

Okazało się, że ten problem jest dość powszechny w naszej pracy.Przesyłamy wartość int lub enum przez sieć, a następnie ją otrzymujemy chcielibyśmy utworzyć ...

2 odpowiedź

Dlaczego używamy adnotacji hibernacji?

4 odpowiedź

java.lang.IllegalArgumentException: Serwlety o nazwach [X] i [Y] są mapowane do wzorca adresu URL [/ url], który jest niedozwolony

Próbowałem dodać ten serwlet

9 odpowiedzi

Jaki jest najlepszy sposób mapowania dysków systemu Windows za pomocą Pythona?

Jaki jest najlepszy sposób mapowania udziału sieciowego na dysk systemu Windows przy użyciu Pythona? Ten udział wymaga także nazwy użytkownika i hasła.

1 odpowiedź

Pierwsze mapowanie kodu Entity Framework bez klucza obcego