Wyniki wyszukiwania dla "one-to-many"

3 odpowiedź

accepts_nested_attributes_for: Co robię źle

Próbuję utworzyć połączenie typu jeden do wielu w szynach4. Jednakże, mimo że nie mam błędu, zagnieżdżony atrybut nie jest przechowywany.Co ja robię źle?Mode...

4 odpowiedź

Symfony2 + Doctrine - Sprawdzanie poprawności kolekcji encji

1 odpowiedź

Kolekcje Hibernate JPA nie ładowały się leniwie

2 odpowiedź

Hibernacja jednokierunkowa jedna do wielu asocjacji - dlaczego tabela łączenia jest lepsza?

4 odpowiedź

Filtrowanie JPA jeden do wielu

Zagnieżdżamy kilka elementów. Jednak po pobraniu chcemy uzyskać tylko te podmioty, które są aktywne.

2 odpowiedź

JPA / Hibernate Mapowanie OneToMany przy użyciu złożonego PrimaryKey

1 odpowiedź

Doctrine Błąd relacji OneToMany

10 odpowiedzi

Jak usunąć Create and Edit… z pola many2one?

Proszę o radę Jak usunąć „Utwórz i edytuj ...” z pola many2one? ten element pokazuje poniżej wiele pól, które filtrowałem za pomocą opcji domeny.Wersja OpenE...

1 odpowiedź

Relacja jeden-do-wielu otrzymuje duplikaty obiektów bez użycia „odrębnego”. Czemu?

Mam 2 klasy w relacji jeden-do-wielu i kwerendę HQL, która jest nieco dziwna. Nawet jeśli przeczytałem kilka już opublikowanych pytań, nie wydaje mi się to j...

2 odpowiedź

JPA - Utrzymywanie relacji jeden do wielu