Wyniki wyszukiwania dla "operator-keyword"

1 odpowiedź

Operator przypisania przeciążenia dla wskaźników do dwóch różnych klas

Moje pytanie: Próbuję przeciążyć operatora przypisania dla wskaźników do dwóch różnych klas. Oto przykład:dc.h:

2 odpowiedź

W systemie OS X prosty program C ++ daje nieprawidłowe wyniki (które są wynikiem opcji wiersza polecenia c ++ 03 'vs' c ++ 11 ')

5 odpowiedzi

Operator tablicy C ++ [] z wieloma argumentami?

4 odpowiedź

Dlaczego C ++ nie ma operatora zasilania? [Zamknięte]

Wiele języków ma operatora mocy; dlaczego nie C ++? Na przykład użycie Fortran i Python

2 odpowiedź

c ++ wiele definicji operatora <<

4 odpowiedź

Przeciążanie operatorów w strukturach typedef (c ++)

2 odpowiedź

Python Podczas gdy pętla, operator i (i) nie działa

Próbuję znaleźć największy wspólny czynnik.Napisałem zły (intensywnie działający) algorytm, który zmniejsza wartość o jeden, sprawdza za pomocą%, czy równomi...

8 odpowiedzi

Jak to jest, że x = 20; x = ++ x + ++ x + x ++; końcowa wartość x w java to 65 [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak działają operatory przyrostowe (i ++) i wstępne (++ i) w Javie? [/questions/2371118/how-do-the-post-increment-i-and-pre-increment-i-operators-work-in-java] 14 odpowiedziJak to jest możliwe, ponieważ ...

4 odpowiedź

Co to są „:: operator nowy” i „:: usuń operator”?

wiem

1 odpowiedź

Operator Postfix abstrakcyjnej klasy bazowej c ++