Wyniki wyszukiwania dla "amazon-rds"

1 odpowiedź

Dostęp do zdalnej bazy danych MySQL za pomocą peewee

Próbuję połączyć się z bazą danych MySQL na RDS Amazon za pomocą peewee i nie mogę go uruchomić. Jestem nowy w bazach danych, więc prawdopodobnie robię coś g...

1 odpowiedź

Zmień nazwę tabeli Amazon RDS na wielką literę rzuca błąd

Zaimportowałem moje tabele bazy danych MySQL do Amazon RDS. Moim problemem jest to, że moje zapytania już nie działają i pojawia się błąd, że mój folder „Fol...

2 odpowiedź

Czy migawki RDS można przenosić na konta AWS?

1 odpowiedź

Jak przydzielić adres IP w instancji VPC do RDS?

Mam instancję RDS uruchomioną w grupie podsieci DB w moim VPC. Ta instancja ma punkt końcowy formularza

5 odpowiedzi

Tworzenie nowego użytkownika MySQL w środowisku Amazon RDS

Muszę utworzyć nowego użytkownika MySQL z ograniczonymi uprawnieniami do istniejącej instancji Amazon RDS. Po napotkaniu kilku komunikatów o błędach mogłem t...

3 odpowiedź

NewSQL a tradycyjna optymalizacja / sharding [zamknięte]

4 odpowiedź

pobierz migawkę RDS

1 odpowiedź

Tworzenie zdarzeń MySQL w Amazon RDS

Próbuję utworzyć zdarzenie MySQL w bazie danych RDS. Dowiedziałem się, że muszę zmienić parametry DB i uruchomić program planujący. Jednak nawet przy uruchom...

1 odpowiedź

Błąd połączenia SSL podczas łączenia się z RDS MySQL z Django

5 odpowiedzi

jak „załadować dane do pliku” na Amazon RDS?