Wyniki wyszukiwania dla "fetched-property"

2 odpowiedź

Pobrane właściwości - Predykat

Mam pytanie dotyczące używania pobranych właściwości wewnątrz NSPredicate (patrz poniżej „Moje pytanie”). Nie chodzi o predykat, aby pobrać pobraną właściwoś...