Wyniki wyszukiwania dla "server-explorer"

5 odpowiedzi

Określony moduł nie został znaleziony. Wyjątek od HRESULT: 0x8007007E

Dostaję następującą wiadomość w skrzynce wiadomości wyświetlanej w studio wizualnym, gdy próbuję wykonać modyfikacje bazy danych serwera sql z eksploratora s...