Wyniki wyszukiwania dla "dcg"

2 odpowiedź

Czytaj dane wejściowe w prologu i wyniki drukowania

Uczę się pomysłów Prolog i oto co chcę ćwiczyć:Chcę napisać program Prolog, który może działać tak:

1 odpowiedź

Rozszerzenie DCG: czy niezłomność jest ignorowana?

3 odpowiedź

Parsowanie wyrażenia w Prologu i zwracanie abstrakcyjnej składni

Muszę napisać parsowanie (Tkns, T), które przyjmuje wyrażenie matematyczne w postaci listy tokenów i znajduje T, i zwraca instrukcję reprezentującą składnię ...

1 odpowiedź

Prolog - Parsowanie

Jestem nowym użytkownikiem prologu językowego i otrzymałem zadanie dotyczące parsowania w prologu. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu.W przypisaniu mam...

1 odpowiedź

Prolog- tłumaczenie angielskiego na C

1 odpowiedź

Prolog, błąd podczas kwerendy fałszywej instrukcji

2 odpowiedź

prolog konwertuje liczby na cyfry rzymskie

Mam ten kod, który konwertuje liczby całkowite na cyfry rzymskie. Muszę dodać funkcję, która porównuje liczbę całkowitą z liczbą rzymską i pokazuje, czy jest to try lub false, na przykład: roman (v, 5). prawdziw toroman(0). toroman(N) :- N < 4, ...

2 odpowiedź

Bardzo podstawowa składnia prologu dcg

1 odpowiedź

Prolog gramatyka rekurencyjna

w tej chwili mam problem z zapętleniem z powrotem donoun_phrase znp2. Zastanawiałem się, czy ktoś może mi pomóc wrócić donoun_phrase. Oto kod: noun_phrase([X|T],(det(X), NP2),Rem):- det(X), np2(T,NP2,Rem). np2([H|T],np2(adj(H),Rest),NP) :- ...

2 odpowiedź

Jak uniknąć używania assert i retractall w Prologu do implementacji zmiennych globalnych (lub stanów)