Wyniki wyszukiwania dla "explain"

2 odpowiedź

Wyjaśnij MySQL wyjaśnij matematykę planu wykonania, różnicę między dwoma planami

Mam podstawowe pytanie o wydajność MySQL związane z wyjaśnieniem. Mam dwa zapytania, które zwracają ten sam wynik i staram się zrozumieć, jak zrozumieć sens

3 odpowiedź

Dlaczego wiersze zwracane przez „wyjaśnij” nie są równe liczeniu ()?

2 odpowiedź

Jak interpretować dane wyjściowe MySQL EXPLAIN?

2 odpowiedź

Dlaczego MongoDB nie może używać indeksu złożonego, który jest bardzo podobny (nie dokładny) do zapytania?

Rozważ poniższą strategię indeksu Mongo i zapytanie,Indeks:

1 odpowiedź

Jak ustalić, co jest bardziej efektywne: ODRÓŻNIAĆ I GDZIE ISTNIEJE?

Na przykład mam 3 tabele: