przy użyciu k-NN w R z wartościami kategorycznymi

Chcę przeprowadzić klasyfikację danych z cechami głównie kategorycznymi. W tym celu odległość euklidesowa (lub dowolna inna liczbowa odległość zakładania) nie pasuje.

Szukam implementacji kNN dla [R], gdzie można wybrać różne metody odległości, takie jak odległość Hamminga. Czy istnieje sposób na użycie typowych implementacji kNN, takich jak implementacja {class} z różnymi funkcjami metryki odległości?

Używam R 2.15

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion