KNN algo w matlab

Pracuję nad systemem rozpoznawania kciuka. Muszę zaimplementować algorytm KNN, aby sklasyfikować moje obrazy. wedługto, ma tylko 2 pomiary, przez które oblicza odległość do znalezienia najbliższego sąsiada, ale w moim przypadku mam 400 obrazów 25 X 42, w których 200 jest do treningu i 200 do testowania. Szukam przez kilka godzin, ale nie znajduję sposobu na znalezienie odległości między punktami.

EDYCJA: Zmieniłem 1 200 obrazów na 1 X 1050 i zapisałem je w macierzytrainingData 200 X 1050. Podobnie zrobiłemtestingData.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion