Wyniki wyszukiwania dla "implicit-conversion"

4 odpowiedź

Dlaczego literał łańcuchowy może być niejawnie konwertowany na znak * tylko w pewnym przypadku? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Dlaczego przekazywanie literału łańcuchowego do argumentu char * czasami powoduje błąd kompilatora? 6 odpowiedzi

1 odpowiedź

Indeksowanie std :: vector z ujemnym indeksem

Próbowałem indeksować a

3 odpowiedź

Scala: Niejawne dowody dla klasy z parametrem typu

Oto prosta konfiguracja z dwiema cechami: klasa z parametrem typu kowariantnego ograniczona przez poprzednie cechy oraz druga klasa z parametrem typu ogranic...

2 odpowiedź

Dlaczego wyświetlanie klasy z operatorem konwersji nie działa dla std :: string?

To działa, drukowanie 1:

1 odpowiedź

niejawny operator używający interfejsów

Mam klasę ogólną, której próbuję zaimplementować rzutowanie typu niejawnego. Chociaż działa głównie, nie będzie działać przy rzutowaniu interfejsu. Po dalszy...

7 odpowiedzi

Jak uniknąć niejawnych konwersji na funkcje nie konstruujące?

Jak uniknąć niejawnego rzutowania na funkcje nie konstruujące?Mam funkcję, która przyjmuje liczbę całkowitą jako parametr,ale ta funkcja będzie również przyj...

4 odpowiedź

PHP Konwertuj ciąg znaków na Float / Double

Mam listę napisów (rozmiar w bajtach), czytam te z pliku. Powiedzmy, że jeden z łańcuchów to 2968789218, ale kiedy przekonwertuję go na float, stanie się 2.0...

1 odpowiedź

Kiedy konieczne jest wyraźne przejście do instrukcji zwrotu?

Wskomentuj inne pytanie Jonathan Wakely odpowiada na moje oświadczenie:Nigdy nie potrzebujesz jawnego ruchu dla lokalnej wartości zwracanej funkcji zmiennej....

2 odpowiedź

Jak napisać operator konwersji C ++ zwracający odwołanie do tablicy?

3 odpowiedź

Dlaczego pomocnik Linq Cast <> nie działa z niejawnym operatorem rzutowania?

Proszę przeczytać do końca przed podjęciem decyzji o głosowaniu jako duplikacie ...Mam typ, który implementuje