Wyniki wyszukiwania dla "computational-geometry"

5 odpowiedzi

Znajdź prostokąty zawierające punkt - Efficient Algorithm

Dzień dobry.Moja sytuacja:Wprzestrzeń dwuwymiarowa.Wkład: zestawprostokąty (nakładające się prostokąty zbyt).Współrzędne prostokąta sątyp całkowity.Istnieją ...

22 odpowiedź

Jak ustalić, czy lista punktów wielokątnych jest zgodna z ruchem wskazówek zegara?

6 odpowiedzi

Jak znaleźć medianę geometryczną

Pytanie brzmi:Biorąc pod uwagę N punktów (w 2D) ze współrzędnymi x i y, znajdź punkt P (w N podanych punktach) taki, że suma odległości od innych (N-1) punkt...

2 odpowiedź

kNN: szkolenie, testowanie i walidacja

7 odpowiedzi

Biblioteka Tesselacji 2D C ++?

2 odpowiedź

Złożoność obliczeniowa i zagnieżdżanie kształtów

Mam ścieżki abirtrary SVG, które muszę spakować tak efektywnie, jak to możliwe w obrębie danego prostokąta (jako mniej odpadów jak to możliwe). Po kilku bada...

3 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy segment linii przecina prostokąt?

Jeśli masz 2 punkty, (x1, y1) i (x2, y2), które reprezentują dwa przeciwległe rogi prostokąta i 2 inne punkty, (x3, y3) i (x4, y4), które reprezentują 2 punk...

1 odpowiedź

Czy istnieje skuteczny sposób zliczania liczby przecięć między danym zestawem segmentów linii?

Załóżmy, że mam n segmentów linii w pozycji ogólnej. Jak mogę szybko policzyć, dla każdego z moich n segmentów, ile innych n-1 przecina?Mogę to zrobić naiwni...

6 odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy punkt mieści się w zestawie interwałów?

Szukam najszybszego sposobu, aby zdecydować, czy punkt na linii znajduje się w podzbiorze tej linii. Otrzymuję punkt całkowity, a także „listę”:Punkty reprez...

3 odpowiedź

Wypukły kadłub i SciPy

Próbuję użyć scipy (0.10.1) do szybkiego hakowania w celu wizualizacji wypukłego kadłuba.Mogę zdobyć wypukły kadłub przy użyciu następującego kodu: