Wyniki wyszukiwania dla "computational-geometry"

2 odpowiedź

Jak skorygować nawijanie trójkątów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara modelu 3D Mesh?

Przede wszystkim pozwól mi wyjaśnić. Nie pytam o siatkę 2D, aby określić porządek uzwojenia siatki 2D, jest bardzo łatwy w kierunku normalnym-z.Po drugie, ni...

6 odpowiedzi

Kąt między dwoma wektorami w R

Jaki jest najbardziej efektywny sposób w języku programowaniaR obliczyć kąt między dwoma wektorami?

3 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy segment linii przecina prostokąt?

Jeśli masz 2 punkty, (x1, y1) i (x2, y2), które reprezentują dwa przeciwległe rogi prostokąta i 2 inne punkty, (x3, y3) i (x4, y4), które reprezentują 2 punk...

5 odpowiedzi

Znajdź nakładające się spotkania w czasie O (n)?

Ostatnio zadano mi to pytanie w wywiadzie. Mimo że byłem w stanie wymyślićO(n²) rozwiązanie, ankieter miał obsesję na punkcieO(n) rozwiązanie. Sprawdziłem te...

2 odpowiedź

Złożoność obliczeniowa i zagnieżdżanie kształtów

Mam ścieżki abirtrary SVG, które muszę spakować tak efektywnie, jak to możliwe w obrębie danego prostokąta (jako mniej odpadów jak to możliwe). Po kilku bada...

4 odpowiedź

Sprawdź, czy punkt rzutowany na segment linii nie znajduje się poza nim

5 odpowiedzi

Dlaczego należy przechowywać dane tylko w węzłach liści w zrównoważonym drzewie wyszukiwania binarnego?

Kupiłem ładną małą książkę o geometrii obliczeniowej. Czytając go tu i tam, często natknąłem się na użycie tego specjalnego rodzaju drzewa wyszukiwania binar...

3 odpowiedź

Szacowanie położenia kamery (OpenCV PnP)

Próbuję uzyskać globalną ocenę pozy z obrazu czterech fiducjalistów o znanych pozycjach globalnych za pomocą mojej kamery internetowej.Sprawdziłem wiele pyta...

22 odpowiedź

Jak ustalić, czy lista punktów wielokątnych jest zgodna z ruchem wskazówek zegara?

7 odpowiedzi

Biblioteka Tesselacji 2D C ++?