Wyniki wyszukiwania dla "datatables"

3 odpowiedź

Wyłącz sortowanie w każdej kolumnie z wyjątkiem pierwszej

Obecnie używam Datatables dla systemu Custom i chciałbym wyłączyć Sortowanie dla każdej kolumny, ale dla pierwszej.Próbowałem za pomocą następującego kodu, k...

8 odpowiedzi

Jak usunąć opcję sortowania z DataTables?

używamWtyczka DataTables. Nie chcę używać opcji sortowania (do sortowania kolumn w kolejności ASC lub DESC), która domyślnie jest dostępna dla każdego z nich

2 odpowiedź

Jak ukryć „Pokazywanie 1 N wpisów” za pomocą biblioteki dataTables.js

2 odpowiedź

Implementacja niestandardowej funkcji sSortType i sortowania dla tabel danych jQuery

2 odpowiedź

datatables bootstrap pagination - pokaż tylko poprzedni / następny

Integrowałem wtyczkę jQuery DataTables z moją aplikacją railsową za pomocą klejnotu rweng / jquery-datatables-rails. To jest zajebiste. Posunęłam się nawet d...

3 odpowiedź

jQuery DataTable - Ukryj wiersze w zamierzony sposób

20 odpowiedzi

DataTables naprawiło nagłówki niepoprawne z kolumnami w szerokich tabelach

ProblemPodczas korzystania z

3 odpowiedź

Jak wypełnić wiersze jQuery datatable za pomocą obiektu JSON wysłanego z Spring MVC?

mamJawa Backend (Spring MVC), który powracaPOJO tak jakJSON obiekty w następujący sposób:

3 odpowiedź

Paginacja tabeli bootstrap na Twitterze

3 odpowiedź

JQuery Datatables Dodaj nowy wiersz

Tworzę stronę rejestracji, na której ktoś może zarejestrować do 20 innych osób, jeśli tego chcą. Mam więc te pola tekstowe: