Wyniki wyszukiwania dla "scalaz"

4 odpowiedź

Scala Obiekt opcji w innym obiekcie opcji

Mam model, który ma niektóre pola opcji, które zawierają inne pola opcji. Na przykład:

2 odpowiedź

dlaczego Walidacja nie jest Monadą? (scalaz7)

2 odpowiedź

Scala - komponuj funkcję n razy

Mam funkcję, która wygląda tak:

4 odpowiedź

Znajdowanie mojej drogi przez Scalaz [duplikat]

Możliwy duplikat:Dobre wprowadzenie w skalazieChciałbym dowiedzieć się więcej o Scalazie, być może używając Scalaz7, aby uniknąć ponownego okablowania mojego...

2 odpowiedź

Iteratees w Scali, które używają leniwej oceny lub fuzji?

8 odpowiedzi

Wykonywanie żądania HTTP w Scali

2 odpowiedź

Monadyczna fałda z państwową monadą w stałej przestrzeni (sterty i stosu)?

1 odpowiedź

Walidacja a rozłączenie

Załóżmy, że chcę napisać metodę z następującym podpisem:

1 odpowiedź

Użycie Scalaz Stream do parsowania zadania (zastąpienie iteratów Scalaz)

WprowadzenieużywamScalaz 7iteracje w wielu projektach, głównie do przetwarzania dużych plików. Chciałbym zacząć przechodzić na Scalazstrumienie, które mają z...

1 odpowiedź

Użycie granic kontekstu „negatywnie” w celu zapewnienia, że ​​instancja klasy typu jest nieobecna w zakresie