Wyniki wyszukiwania dla "assetic"

4 odpowiedź

Symfony2, ładowanie plików css bez pamięci podręcznej

Obecnie robię projekt strony opartej na symfony2, pytanie brzmi, jak wyłączyć pamięć podręczną plików css? Teraz, jeśli zmienię coś w pliku css - nic nie zmi...

6 odpowiedzi

Statyczne zasoby nie odświeżają się przy pomocy polecenia cache symfony2 clear

Używam Assetic z filtrem kompasu do przekazywania i kompilowania plików .scss. Ta część instalacji wydaje się działać poprawnie. Zrozumiałem jednak, że w śro...

4 odpowiedź

Jak dodać określone pliki do zasobu?

Mam katalog zasobów niestandardowych dla mojego pakietu, w którym znajdują się niektóre pliki:

1 odpowiedź

Symfony 2 Assetic Fatal error: Class 'Assetic Używaj PathUtils nie znaleziono na zrzucie zasobów

Używam Symfony w wersji 2.1.10 z Assetic i po ostatniej aktualizacji kompozytora otrzymuję następujący błąd, gdy próbuję uruchomić

1 odpowiedź

Dodanie JS i CSS czysto z dołączonych szablonów Twig

Chcę się dowiedzieć, czy istnieje czysty sposób dodawania JS i CSS z dołączonych szablonów.Na przykład, jeśli layout.html.twig ma:

1 odpowiedź

Symfony2 Assetic pobiera adresy URL zasobów z kontrolera, a nie z szablonu

Chcę dołączyć adres URL do jednego z zasobów w moim pakiecie w kontrolerze, a nie w szablonie.Dokładniej, ale nie bardzo ważne: Tworzę wykres HighChart przy ...

4 odpowiedź

Symfony2 i Assetic - cssrewrite działa doskonale dla dev, a nie dla prod

Dołączam mój CSS z następującym kodem:

2 odpowiedź

Uruchom plik CSS przez Twiga, gdy użyjesz tagu {% stylesheets%} w Twig z Symfony2

8 odpowiedzi

Assetic - Trasa „_assetic_001d5b7_0” nie istnieje

1 odpowiedź

Zainstaluj zasoby dostawcy w katalogu internetowym