Wyniki wyszukiwania dla "classification"

2 odpowiedź

Czy ktoś wie, jak wygenerować obszar AUC / Roc na podstawie predykcji?

Znam obszar AUC / ROC (http://weka.wikispaces.com/Area+under+the+curve) weka opiera się na statystyce e Mann Whitney (http://en.wikipedia.org/wiki/Mann-Whitn...

2 odpowiedź

10-krotna walidacja krzyżowa w SVM typu jeden-na-wszystkie (przy użyciu LibSVM)

Chcę wykonać 10-krotną walidację krzyżową w moimjeden przeciw wszystkim maszyna wektorów nośnych klasyfikacja w MATLAB.Próbowałem jakoś połączyć te dwie powi...

3 odpowiedź

KNN algo w matlab

Pracuję nad systemem rozpoznawania kciuka. Muszę zaimplementować algorytm KNN, aby sklasyfikować moje obrazy. wedługto, ma tylko 2 pomiary, przez które oblic...

1 odpowiedź

Różne wyniki w GUI Weka i Weka za pomocą kodu Java

Stosuję klasyfikację tekstu w Weka przy użyciu klasyfikatora NaiveBayesMultinomialText. Problem polega na tym, że gdy korzystam z GUI, aby to zrobić i przete...

2 odpowiedź

Jak mogę uzyskać najwyższe terminy częstotliwości z wektorów TD-idf, dla każdego pliku w nauce scikit?

Próbuję uzyskać najwyższe terminy częstotliwości z wektorów w nauczaniu scikit. Z przykładu Można to zrobić za pomocą tego dla każdej kategorii, ale chcę go ...

2 odpowiedź

Nauka Weka na linii poleceń

Jestem całkiem nowy w Weka i jeszcze bardziej nowy w Weka w linii poleceń. Uważam, że dokumentacja jest słaba i staram się znaleźć kilka rzeczy do zrobienia....

6 odpowiedzi

Jakie są zalety sztucznych sieci neuronowych w porównaniu z maszynami wektorów pomocniczych? [Zamknięte]

ANN (Artificial Neural Networks) i SVM (Support Vector Machines) to dwie popularne strategie nadzorowanego uczenia maszynowego i klasyfikacji. Często nie jes...

1 odpowiedź

Wektoryzacja w Apache Mahout

4 odpowiedź

Jak dostosować model w CARET do wykonania dwuetapowego modelu klasy PLS- [Classifer]?

To pytanie jest kontynuacją tego samego wątkututaj. Poniżej znajduje się minimalny przykład pracy zaczerpnięty z tej książki:Wehrens R. Chemometrics z R wiel...

1 odpowiedź

Jak policzyć obserwacje przypadające na każdy węzeł drzewa

Obecnie zajmuję się danymi dotyczącymi wina w pakiecie MMST. Podzieliłem cały zestaw danych na szkolenia i przetestowałem i zbudowałem drzewo w następujący s...