Wyniki wyszukiwania dla "jenkins"

15 odpowiedzi

„Interakcja użytkownika nie jest dozwolona”, próbując podpisać aplikację OSX za pomocą codeign

3 odpowiedź

Format cron Jenkins

W Jenkins mamy ustawiony harmonogram Poll SCM

1 odpowiedź

Wtyczka emulatora Androida nie działa w Jenkins

1 odpowiedź

Jak promować konkretny numer kompilacji z innej pracy w Jenkins?

8 odpowiedzi

Tworzenie zmiennej środowiskowej Jenkins przy użyciu Groovy

8 odpowiedzi

Jenkins wiszący na „Pobieranie zmian z góry”

3 odpowiedź

Czy możliwe jest wyzwolenie Jenkinsa tylko z jednej konkretnej gałęzi?

3 odpowiedź

Problem Jenkins / Hudson SVN

2 odpowiedź

Moduły Maven, które nie istnieją już w projekcie reaktora, pojawiają się w raporcie budowy Jenkinsa jako „nie uruchomiono”

Mam wielo-modułowy projekt maven, który zawiera zagnieżdżone niektóre inne submoduły reaktora. W rezultacie mam 3-poziomową hierarchię modułów.W przeszłości ...

11 odpowiedzi

Dynamicznie wypełnij parametr wyboru Jenkinsa gałęziami Git w określonym repo

Mam sparametryzowaną pracę Jenkinsa, która wymaga wprowadzenia określonej gałęzi Git w określonym repozytorium Git. Obecnie ten parametr jest parametrem ciąg...