Wyniki wyszukiwania dla "github-for-windows"

1 odpowiedź

Czy poświadczenia przechowywane w Githubie dla Windows można udostępniać w całym systemie operacyjnym?

Czy jest możliwe udostępnienie konfiguracji Git GHfW całemu systemowi operacyjnemu? Idealnie chciałbym mieć git.exe GHfW w PATH systemu i mieć poświadczenia ...

2 odpowiedź

Jakie jest znaczenie przywrócenia tego zatwierdzenia i wycofania tego zatwierdzenia w GitHub dla Windows?

Github dla Windows zawiera te dwa polecenia opisane jako:

8 odpowiedzi

Co oznacza szara ikona w zdalnym GitHubie

3 odpowiedź

Skonfiguruj klientów Git, takich jak GitHub dla Windows, aby nie pytać o uwierzytelnienie

Zainstalowałem GitHub dla Windows, a także GitExtensions i mam wiele wersji git.exe na mojej ścieżce.

15 odpowiedzi

Instalowanie GitHub dla Windows

Próbuję zainstalować GitHub dla Windows. Próbowałem zainstalować go w normalny sposób i otrzymałem ten błąd:

30 odpowiedzi

Gdzie znajduje się git.exe?

9 odpowiedzi

Nie można znaleźć polecenia git i nie można znaleźć agenta ssh

Byłem dziś na GitHub i zdałem sobie sprawę, że jestem za aktualizacjami z repo. Starałem sięsprowadzać aktualizacje, ale od początku nie powiodło się. Otrzym...

1 odpowiedź

System.Runtime.InteropServices.COMException podczas instalacji Github dla Windows

5 odpowiedzi

Gdzie GitHub dla Windows zachowuje swój klucz SSH?

2 odpowiedź

Jak dotrzeć do niektórych poleceń w Githubie dla okien