Jenkins wiszący na „Pobieranie zmian z góry”

Próbuję skonfigurować Jenkins na komputerze z systemem Windows Server 2012 i mam duże trudności.

Rzeczy, które zrobiłem:

Utworzono bez hasłaid_rsa, iid_rsa.pubStworzyłknown_hosts plik dla bitbucket.org przy użyciussh.exe -T bitbucket.org i akceptując dodanie hosta.DodanyE: do zmiennej systemowej HOMEDodałem te pliki doC:/Windows/SysWOW64/config/systemprofile/.ssh jak równieżE:/.sshPołączyłem mój klucz publiczny z Bitbucket jako klucz do wdrożenia.Sprawdziłem trzykrotnie wszystkie moje adresy URL, nazwy użytkowników itp.Nawet ręcznie wyciągnąłem z repozytorium, aby ustawić początkową bazę wC:/Program Files (x86)/Jenkins/jobs/MyProject/workspace/

A jednak wciąż się zawiesza

Building in workspace C:\Program Files (x86)\Jenkins\jobs\MyProject\workspace
Checkout:workspace / C:\Program Files (x86)\Jenkins\jobs\MyProject\workspace - [email protected]
Using strategy: Default
Fetching changes from 1 remote Git repository
Fetching upstream changes from origin

Dałem mu około 20 minut, więc nie jest to szybkość / rozmiar problemu repo. Jeśli anuluję, to jest to, co jest zwracane:

ERROR: Problem fetching from origin / origin - could be unavailable. Continuing anyway
hudson.plugins.git.GitException: Error performing command: C:\Program Files     (x86)\Git\bin\git.exe fetch -t origin +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
at org.jenkinsci.plugins.gitclient.CliGitAPIImpl.launchCommandIn(CliGitAPIImpl.java:780)
at org.jenkinsci.plugins.gitclient.CliGitAPIImpl.launchCommand(CliGitAPIImpl.java:739)
at org.jenkinsci.plugins.gitclient.CliGitAPIImpl.fetch(CliGitAPIImpl.java:160)
at hudson.plugins.git.GitAPI.fetch(GitAPI.java:230)
at hudson.plugins.git.GitSCM.fetchFrom(GitSCM.java:793)
at hudson.plugins.git.GitSCM.access$000(GitSCM.java:57)
at hudson.plugins.git.GitSCM$2.invoke(GitSCM.java:976)
at hudson.plugins.git.GitSCM$2.invoke(GitSCM.java:942)
at hudson.FilePath.act(FilePath.java:865)
at hudson.FilePath.act(FilePath.java:838)
at hudson.plugins.git.GitSCM.determineRevisionToBuild(GitSCM.java:942)
at hudson.plugins.git.GitSCM.checkout(GitSCM.java:1101)
at hudson.model.AbstractProject.checkout(AbstractProject.java:1364)
at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.defaultCheckout(AbstractBuild.java:670)
at jenkins.scm.SCMCheckoutStrategy.checkout(SCMCheckoutStrategy.java:88)
at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.run(AbstractBuild.java:575)
at hudson.model.Run.execute(Run.java:1575)
at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:46)
at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:88)
at hudson.model.Executor.run(Executor.java:237)
Caused by: java.lang.InterruptedException
at java.lang.ProcessImpl.waitFor(Native Method)
at hudson.Proc$LocalProc.join(Proc.java:319)
at hudson.Launcher$ProcStarter.join(Launcher.java:360)
at org.jenkinsci.plugins.gitclient.CliGitAPIImpl.launchCommandIn(CliGitAPIImpl.java:769)
... 19 more
ERROR: Could not fetch from any repository
FATAL: Could not fetch from any repository
hudson.plugins.git.GitException: Could not fetch from any repository
at hudson.plugins.git.GitSCM$2.invoke(GitSCM.java:981)
at hudson.plugins.git.GitSCM$2.invoke(GitSCM.java:942)
at hudson.FilePath.act(FilePath.java:865)
at hudson.FilePath.act(FilePath.java:838)
at hudson.plugins.git.GitSCM.determineRevisionToBuild(GitSCM.java:942)
at hudson.plugins.git.GitSCM.checkout(GitSCM.java:1101)
at hudson.model.AbstractProject.checkout(AbstractProject.java:1364)
at     hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.defaultCheckout(AbstractBuild.java:670)
at jenkins.scm.SCMCheckoutStrategy.checkout(SCMCheckoutStrategy.java:88)
at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.run(AbstractBuild.java:575)
at hudson.model.Run.execute(Run.java:1575)
at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:46)
at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:88)
at hudson.model.Executor.run(Executor.java:237)

Jestem tu na końcu rozumu, więc doceniam wszelką pomoc, jaką mogę uzyskać. Oto wybór kilku artykułów, które próbowałem bez poprawy.

Uwierzytelnij Jenkins CI dla prywatnego repozytorium Github

Odmowa uprawnień (publickey) podczas konfigurowania Jenkins

Hudson Git Plugin nie działa w systemie Windows

http://computercamp.cdwilson.us/jenkins-git-clone-via-ssh-on-windows-7-x64

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion