Wyniki wyszukiwania dla "powershell"

1 odpowiedź

Skrypt PowerShell do zmiany orientacji ekranu

Napisałem skrypt, aby zmienić orientację ekranu głównego na orientację pionową. mój ekran to 1920X1200 Działa i nie zgłoszono błędu. Ale ekran nie obraca się...

3 odpowiedź

Powershell Wywołaj-sqlcmd utrzymując połączenie otwarte i próbując je ponownie wykorzystać

Mam skrypt PowerShell, który używa

4 odpowiedź

Jak podzielić łańcuch po łańcuchach w Powershell

Próbuję wypluć ciąg za pomocą separatora, który jest łańcuchem:

3 odpowiedź

Jak podzielić treść ciągu na tablicę ciągów w PowerShell?

1 odpowiedź

Wywoływanie poleceń cmdleta PowerShell z C #

1 odpowiedź

Uzyskaj „Zdalny serwer zwrócił błąd: (500) Błąd składni, polecenie nierozpoznane”, gdy próbuję uruchomić FtpWebRequest.GetRequestStream

1 odpowiedź

ProcessStartInfo i Process w PowerShell - Błąd uwierzytelniania

Mam kod, który używa ProcessStartInfo i Process do wywołania innego skryptu i do zwrócenia danych wyjściowych tego skryptu.Niestety otrzymuję błędy i nie mam...

2 odpowiedź

Jaki jest odpowiednik PowerShell dla tego polecenia Bash?

Próbuję stworzyćCLI polecenie, aby miećTFS sprawdź wszystkie pliki, które mają w sobie określony ciąg. Używam głównieCygwin, ale

2 odpowiedź

Skrypt PowerShell ffmpeg

Będąc dobrym administratorem systemów Windows, którym jestem, w końcu przechodzę do nauki PowerShell. Mając to na uwadze, nie mam pojęcia, co robię (niespodz...

2 odpowiedź

Polecenie PowerShell na wielu liniach

Mam skrypt wsadowy, który wygląda tak:Test.bat