Wyniki wyszukiwania dla "powershell"

3 odpowiedź

Połącz się z VPN przez Powershell

Chciałbym, aby mój system Windows łączył się z serwerem VPN, gdy tylko się załaduje. Jak mogę to zrobić za pomocą Powershell?

13 odpowiedzi

Jak uzyskać pojemność dysku i wolne miejsce na komputerze zdalnym

Mam ten jeden liner:

5 odpowiedzi

Powershell Start-Process, aby uruchomić sesję Powershell i przekazać zmienne lokalne

8 odpowiedzi

Powershell v3 Błąd HTTPS Invoke-WebRequest

Używając Invoke-WebRequest i Invoke-RestMethod w Powershell v3 z powodzeniem użyłem metody POST, aby opublikować plik json na stronie https.Polecenie, któreg...

1 odpowiedź

Nie można uzyskać narzędzia AWS Elastic Beanstalk Command Line do pracy w systemie Windows 8. Uzyskaj następujący błąd PowerShell?

Add-Type: Nie można dodać typu z powodu następującego wyjątku: Nie można znaleźć pliku wykonywalnego kompilatora csc.exe. Sprawdź, czy zainstalowana jest wer...

2 odpowiedź

Jak mogę sprawdzić, czy zmienna ma więcej niż osiem znaków w PowerShell?

Jak sprawdzić, czy liczba znaków w $ dbUserName jest większa niż osiem znaków?Nie byłem w stanie zlokalizować polecenia ani serii poleceń, które pozwolą mi t...

3 odpowiedź

Tworzenie Byte [] w PowerShell

Mam jakiś kod PowerShell, który używa interfejsu API COM. Otrzymuję błąd niezgodności typu, gdy przekazuję tablicę bajtów. Oto jak tworzę tablicę, a także in...

4 odpowiedź

W jaki sposób można użyć właściwości obiektu w ciągu podwójnie cytowanym?

6 odpowiedzi

W PowerShell, jak mogę określić, czy bieżący dysk jest dyskiem sieciowym, czy nie?

Muszę wiedzieć, z poziomu Powershell, czy bieżący dysk jest mapowanym dyskiem, czy nie.Niestety, Get-PSDrive nie działa „zgodnie z oczekiwaniami”:

2 odpowiedź

Moje wyjątki PowerShell nie są łapane