Wyniki wyszukiwania dla "feature-extraction"

1 odpowiedź

Torba słów wizualnych w Opencv

2 odpowiedź

Ekstrakcja funkcji za pomocą Javascript

Zastanawiam się, czy istnieje jakaś open source lub darmowa biblioteka do ekstrakcji funkcji Image z Javascriptem? Opracowuję aplikację, w której muszę użyć ...

4 odpowiedź

Jak używać SIFT / SURF jako funkcji algorytmu uczenia maszynowego?

3 odpowiedź

wizja komputerowa: wyodrębnianie informacji o kształcie, któremu nadano kontur (np. spiczasty, okrągły…)

1 odpowiedź

Jak mogę pracować z moim własnym zestawem danych w scikit-learn (dla wizji komputerowej)?

4 odpowiedź

Wybór funkcji i redukcja dla klasyfikacji tekstu

2 odpowiedź

Problemy z obrazem Skeletonization do wydobywania konturów

1 odpowiedź

Implementacja Matlab funkcji ekstrakcji Haar

Czy ktoś wie o (czysto) implementacji matlab ekstrakcji cech Haar (rodzaj używany w algorytmie wykrywania obiektów Viola & Jones)? (Natknąłem się na powi...

5 odpowiedzi

Jak graficznie przedstawia się funkcje HoG?

Implementuję histogram zorientowanych gradientów z „Histogramów zorientowanych gradientów do wykrywania ludzi” i chciałbym wizualizować wynik. Wszystkie arty...

1 odpowiedź

jAudio Feature Extractor: Null Exception

Moim projektem jest stworzenie aplikacji na Androida, która może wykonywać ekstrakcję funkcji i klasyfikację plików audio. Najpierw tworzę aplikację Java jak...