Wyniki wyszukiwania dla "nlp"

4 odpowiedź

NLTK Context Free Grammar Genaration

Pracuję nad parserem innym niż angielski ze znakami Unicode. W tym celu zdecydowałem się użyć NLTK.Wymaga to jednak zdefiniowanej gramatyki bezkontekstowej, ...

2 odpowiedź

Instalacja TreeTagger zakończyła się powodzeniem, ale nie można otworzyć pliku .par

3 odpowiedź

Parser czasu języka naturalnego

2 odpowiedź

Uzyskiwanie przymiotnika z przysłówka w nltk lub innej bibliotece NLP

3 odpowiedź

Jak kontynuować zadanie NLP, aby rozpoznać zamiary i sloty

4 odpowiedź

Jak utworzyć niestandardowy model przy użyciu OpenNLP?

8 odpowiedzi

Obliczanie N gramów za pomocą Pythona

2 odpowiedź

Metody geotagowania lub geolokalizacji treści tekstowych

2 odpowiedź

klasyfikacja tekstu za pomocą SciKit-learn i dużego zestawu danych

3 odpowiedź

Gdzie mogę znaleźć listę tekstową lub bibliotekę zawierającą listę popularnych potraw? [Zamknięte]

Piszę skrypt Pythona, który analizuje wiadomości e-mail, co wiąże się z przeszukiwaniem tekstu wiadomości e-mail w poszukiwaniu słów, które są typowymi produ...