Wyniki wyszukiwania dla "powerpoint-vba"

1 odpowiedź

Dostosowywanie wstążki PowerPoint w czasie wykonywania

1 odpowiedź

Edytowanie osadzonego programu PowerPoint z programu Excel VBA

Mam osadzoną prezentację PowerPoint w skoroszycie programu Excel. Jak mogę to edytować (otworzyć, skopiować slajdy, dodać dane do slajdów, zamknąć) za pomocą...

3 odpowiedź

Zmiana nazw obiektów w programie PowerPoint

Prawdopodobnie bardzo głupie pytanie, ale nie potrafię określić, jak zmienić nazwę obiektu w programie PowerPoint. Na przykład wszystkie moje wykresy są domy...

1 odpowiedź

Utwórz nowy slajd w języku VBA dla programu PowerPoint 2010 z niestandardowym układem za pomocą programu Master

Mam następujący kod VBA, aby utworzyć nowy slajd programu PowerPoint:

1 odpowiedź

Edytuj plik .ppam, aby dostosować dodatek

Dostałem dodatek do programu Powerpoint jako plik .ppam i inny dodatek do programu Excel jako plik .xslm. Dodatki działają świetnie, ale chciałbym je dostoso...

4 odpowiedź

Błąd VBA 1004 - nie powiodła się metoda wyboru klasy zakresu

Pierwszy raz plakat, więc jeśli jest jakieś formatowanie lub wytyczne, których nie przestrzegałem, daj mi znać, abym mógł to naprawić.W zasadzie pytam użytko...

3 odpowiedź

Znajdź i wyróżnij tekst w MS PowerPoint

Użyłem kodu z tej strony, aby zrobić makro do wyszukiwania słów kluczowych w dokumentach Worda i wyróżnić wyniki.Chciałbym powtórzyć efekt w programie PowerP...

1 odpowiedź

Kiedy używać TextFrame lub TextFrame2 w VBA

Przykład w Powerpoint:Obiekt TextFrame:Reprezentuje ramkę tekstową w obiekcie Shape. Zawiera tekst w ramce tekstowej oraz właściwości i metody sterujące wyró...