Wyniki wyszukiwania dla "com"

2 odpowiedź

Klasa C # wystawiająca COM - Generic Collections

Mamy małą strukturę napisaną w języku C # .Net 2.0, którą chcemy udostępnić COM.Problem polega na tym, że mamy kilka klas ogólnych, które zostałyby ujawnione...

3 odpowiedź

Eksponowanie zarządzanych zdarzeń do COM przy użyciu C ++

Możliwe jest odsłonięcie zarządzanych zdarzeń zapisanych w C # i użycie ich w obiekcie COM napisanym przy użyciu c ++. niezbyt dobrze zaznajomiony z com i at...

6 odpowiedzi

Błąd dostępu do komponentów COM

1 odpowiedź

Możliwy obiekt Com w Javie?

przepraszam za głupie pytanie, ale nie mam żadnego doświadczenia z java, nic o jvm, i to jest wewnętrzne, googling subj nie daje wyników.Pytanie brzmi, czy m...

3 odpowiedź

Nie można zarejestrować biblioteki DLL za pomocą WiX

Próbuję zarejestrować bibliotekę DLL przy użyciu WiX. Teraz wiem i rozumiem, że powinienem użyć

1 odpowiedź

Jak oznaczyć obiekty .NET narażone na COM-interop jako pojedyncze wątki?

1 odpowiedź

Niepublikowany filtr DirectShow CSource powoduje awarię programu podczas zamykania procesu

Opracowuję filtr przechwytywania DirectShow CSource. Działa dobrze, ale kiedy zamykam program korzystający z filtru (w tym przypadku testuję z VLC, ale to sa...

3 odpowiedź

dynamic_cast obiektu COM do interfejsu COM nie podbija licznika referencji, prawda?

Jeśli mam klasę C ++, X, która implementuje interfejsy COM IY i IZ, i mam wskaźnik y do interfejsu IY obiektu typu X, i robię to:

1 odpowiedź

W jaki sposób można wywołać metodę statyczną na obiekcie .NET za pomocą interakcji COM?

Czy jest możliwe wywołanie metody statycznej na obiekcie .NET za pośrednictwem współdziałania COM?Wiem, że mógłbym napisać klasę opakowania. Co jeśli nie chc...

2 odpowiedź

Jaka jest preferowana metoda zestawiania interfejsów COM między wątkami?

Jakie są zalety / wady korzystania z GIT w przeciwieństwie do CoMarshalInterThreadInterfaceInStream i CoGetInterfaceAndReleaseStream do zestawiania interfejs...