Wyniki wyszukiwania dla "xml"

2 odpowiedź

Jak usunąć prefiks przestrzeni nazw pozostawiając wartość przestrzeni nazw (XSLT)?

Wiem, jak w ogóle usunąć przestrzenie nazw, ale muszę tylko usunąć określone przedrostki przestrzeni nazw, np. Przekształcić ten plik (usuwając prefiksy xenc):

3 odpowiedź

Linq to XML Dodaj element do określonego drzewa podrzędnego

Mój XML:

2 odpowiedź

Skaluj zasób rysunkowy w formacie XML (Android)

Próbuję skalować rysowanie do podwójnego rozmiaru oryginalnego. Próbuję to wykorzystać:Drawable Resouces. Mój obecny kod to:Drawable:

5 odpowiedzi

Wykorzystanie XSL-FO, CSS3 zamiast CSS2 do tworzenia stronicowanych dokumentów, takich jak PDF?

Istnieje wiele starych tekstówta książka z 2002 roku, stwierdzając, że musimy użyć „CSS dla sieci” i „XSL-FO dla druku”. Myślę, że w dzisiejszych czasach (20...

1 odpowiedź

Utwórz plik .exe z pliku .jar, używając pliku build.xml

Czy jest możliwe utworzenie exe z pliku jar za pomocą skryptu (build.xml). Obecnie używam pliku kompilacji, aby utworzyć słoik, a następnie utworzyć exe za p...

1 odpowiedź

nadpisywanie minOccurs z grupy

3 odpowiedź

Tworzenie XML przy użyciu CodeIgniter

Używam tego kodu w Codeigniter do generowania XML:

2 odpowiedź

Przetwarzanie bardzo dużych plików XML w php

2 odpowiedź

Wyrażenie regularne p {L} i p {N}

1 odpowiedź

Dołączanie węzła wieloczęściowego pod węzłem macierzystym

Chcę dołączyć mulitple węzły potomne order_d z order_h pasujące order_no pod każdym order_h.Oto mój xml