Wyniki wyszukiwania dla "xml"

1 odpowiedź

Ignoruj ​​białe znaki podczas czytania XML

2 odpowiedź

Narzędzie Json to XML? [Zamknięte]

Mam jeden plik json, ale aplikację, której używam do importowania danych tylko z plików xml. Czy ktoś wie o narzędziu, które konwertuje pliki json na xml? Sz...

1 odpowiedź

Dołączanie węzła wieloczęściowego pod węzłem macierzystym

Chcę dołączyć mulitple węzły potomne order_d z order_h pasujące order_no pod każdym order_h.Oto mój xml

1 odpowiedź

C # Problem z odczytywaniem XML z znakami różnych kodowań

Miałem problem z odczytaniem XML. Rozwiązanie zostało znalezione, ale wciąż są pewne pytania. Niepoprawny plik XML jest zakodowany w UTF-8 i ma odpowiedni zn...

0 odpowiedzi

NSXMLParser Ignorowanie tekstu między niektórymi znacznikami

Próbuję przeanalizować plik XML, ale czasami, jeśli w tagu, który pobieram za pomocą NSXMLParser, znajduje się znacznik podrzędny / podrzędny, każdy późniejs...

2 odpowiedź

Czy podczas parsowania za pomocą NSXMLParser pobiera cały plik .xml, a następnie analizuje, czy wykonuje analizę strumieniową?

6 odpowiedzi

Co robi elementFormDefault w XSD?

Co robi

1 odpowiedź

Przestrzeń nazw Pugixml - parse z mapowaniem prefiksu i bez prefiksu mappig

2 odpowiedź

Xcode 5 - Jak dodać ścieżkę wyszukiwania nagłówka i użyć GDataXMLNode

Próbuję użyć GDataXMLNode do przeanalizowania pliku XML. Śledzę samouczek na tym blogu:http://www.raywenderlich.com/725/xml-tutorial-for-ios-how-to-read-and-...

3 odpowiedź

InDesign CS5 Script: Jak mogę zignorować DTD podczas importowania XML?