Wyniki wyszukiwania dla "enums"

10 odpowiedzi

Po co używać flag + maski bitów zamiast serii booleanów?

Biorąc pod uwagę przypadek, w którym mam obiekt, który może znajdować się w jednym lub więcej stanach prawda / fałsz, zawsze byłem trochę rozmyty, dlaczego p...

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zadeklarowanie atrybutu adnotacji dla * any * enum?

W tej chwili opracowuję opartą na adnotacjach strukturę wiązania dla Java Swing, która wykorzystujeJGoodies Binding pod maską. Niestety utknąłem z adnotacją ...

5 odpowiedzi

Łączenie wartości wyliczeniowej ze zlokalizowanym zasobem łańcuchowym

7 odpowiedzi

Wyliczyć z typem powrotu innym niż ciąg?

1 odpowiedź

Metody w Enums [duplikat]

3 odpowiedź

ORDER BY „ENUM field” w MYSQL

3 odpowiedź

Rozróżnianie wielkości liter w formacie SimpleXML

7 odpowiedzi

Porównanie flag wyliczeniowych w C #

Muszę wykryć, czy flaga jest ustawiona w wartości wyliczonej, który typ jest oznaczony atrybutem Flaga.Zazwyczaj robi się to w ten sposób:

2 odpowiedź

Powiązanie ComboBox z enum zagnieżdżonym w klasie

Szaleję z wiązaniem comboboxu z właściwością typową dla enum, gdzie enum jest zadeklarowane w tej samej klasie.Staram się podążać za odpowiedzią tutaj(wpf co...

4 odpowiedź

jak uzyskać wartość nieznanego wyliczenia przez nazwę enum i nazwę wartości?

przepraszam, że zadałem to pytanie, ale nie znalazłem właściwego rozwiązania dla tego zadania:Mam Enum, które nazywa się „myEnum” (funkcja MyEnum nie jest zn...