Wyniki wyszukiwania dla "hybrid"

2 odpowiedź

HTML 5 + iOS - tworzenie aplikacji hybrydowych

Próbuję przekonwertować moją rodzimą aplikację na system iOS na aplikację hybrydową przy użyciu HTML 5. Po przeprowadzeniu badania skończyłemjQuery mobile + ...