Wyniki wyszukiwania dla "jls"

3 odpowiedź

Rozróżnianie wielkości liter nazw klas Java

Jeśli ktoś zapisuje dwie publiczne klasy Java o tej samej nazwie bez rozróżniania wielkości liter w różnych katalogach, to obie klasy nie mogą być używane w ...

10 odpowiedzi

Jak utworzyć literał klasy znanego typu: Class <List <String>>

Wykonaj następujące czynności:

3 odpowiedź

W jaki sposób JLS określa, że ​​symboli wieloznacznych nie można formalnie używać w metodach?

Zawsze zastanawiałem się nad jakimś dziwnym aspektem generics Java i używaniem symboli wieloznacznych. Powiedzmy, że mam następujący interfejs API:

4 odpowiedź

Zapisy poza kolejnością dla blokowania z podwójnym sprawdzeniem

W podanych przykładach dla zapisów poza kolejnością dla scenariuszy blokowania z podwójnym sprawdzeniem (ref:Artykuł IBM &amp; Artykuł w Wikipedii)Nie mogłem...

5 odpowiedzi

Dlaczego klasa nie może rozszerzyć enum?

3 odpowiedź

Kolejność wykonywania bloków statycznych w typie Enum w.r.t do konstruktora

To z Effective Java:

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między kwalifikowaną nazwą a wyrażeniem dostępu do pola?

OdSzczegóły JLS na temat chronionego dostępu:Niech C będzie klasą, w której zadeklarowany jest chroniony element. Dostęp jest dozwolony tylko w obrębie podkl...

1 odpowiedź

Deklaracja importu na żądanie tylko z podpakietami

Związane z :Jak mogę skompilować „import pack. *” Z ant / javac, gdy nie ma takich klas?Załóżmy, że mamy daną strukturę pakietu

3 odpowiedź

Która część JLS anonimowych klas nie może mieć publicznych / chronionych / prywatnych klas członków

Rozważ ten fragment kodu:

2 odpowiedź

Dlaczego interfejsy rozszerzają obiekt zgodnie z formatem pliku klasy?

Dlaczego specyfikacja JVM stwierdza, że ​​interfejsy muszą mieć