Wyniki wyszukiwania dla "forum"

1 odpowiedź

osadzone wideo pregreplace z youtube z czasem rozpoczęcia

Na naszym forum obecnie zastępujemy wszystkie linki youtube obiektami osadzonymi, dzięki następującej odpowiedzi:Jak znaleźć wszystkie identyfikatory wideo Y...

1 odpowiedź

Dlaczego niektórzy ludzie używają metody korespondencji klasowej zamiast metody Class.method?

1 odpowiedź

Pełna integracja phpbb z istniejącą stroną internetową

3 odpowiedź

Ostrzeżenie: mysql_num_rows () oczekuje, że parametr 1 będzie zasobem, boolean podany w /home/folder/public_html/folder/folder/login.php w linii 18 [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Ostrzeżenie: mysql_fetch_ * oczekuje, że parametr 1 będzie zasobem, boolean poda błąd [duplikat]Próbuję skonfigurować moją ...