Wyniki wyszukiwania dla "postgresql-performance"

1 odpowiedź

Szybkie wyszukiwanie podobnych ciągów za pomocą PostgreSQL

3 odpowiedź

Dlaczego następujące połączenie znacząco zwiększa czas zapytania?

Mam tutaj schemat gwiazdy i sprawdzam tabelę faktów i chciałbym dołączyć do jednej bardzo małej tabeli wymiarów. Nie potrafię wyjaśnić, co następuje:

3 odpowiedź

Jakiekolwiek wady korzystania z typu danych „tekst” do przechowywania łańcuchów?

4 odpowiedź

Optymalizacja zapytań Postgres (wymuszanie skanowania indeksu)

Poniżej moje zapytanie. Próbuję go użyć do skanowania indeksu, ale skanuje tylko seq.Przy okazji

3 odpowiedź

Sposób na wypróbowanie wielu SELECT do momentu uzyskania wyniku?

1 odpowiedź

Optymalizuj zakres zapytań znaczników czasu Postgres

Zdefiniowałem następującą tabelę i indeksy:

2 odpowiedź

Zbyt długie zapytanie PostgreSQL

Mam bazę danych zawierającą kilkaset milionów wierszy. Używam następującego zapytania:

2 odpowiedź

Wydajność skanowania sterty bitmap

2 odpowiedź

Optymalizuj oświadczenie daty BETWEEN