Wyniki wyszukiwania dla "generics"

7 odpowiedzi

Jak utworzyć instancję tablicy map w Javie?

Mogę zadeklarować tablicę map, używając typów ogólnych, aby określić typ mapy:

3 odpowiedź

Tworzenie zmiennych ogólnych z typu - jak? Lub użyj Activator.CreateInstance () z właściwościami {} zamiast parametrów ()?

Obecnie używam Generics do tworzenia dynamicznych metod, takich jak tworzenie obiektu i wypełnianie właściwości wartościami.Czy jest jakiś sposób, aby „dynam...

4 odpowiedź

Nie można przekonwertować z typu ogólnego na interfejs

Podczas próby dodania obiektu ogólnego do listy <> pojawia się błąd.Prawdopodobnie jest to związane z kowariancją i kontrawariancją, ale nie wiem, jak ...

1 odpowiedź

Jak powiązać parametr ogólny z określoną podklasą listy?

W poniższym kodzie oczekiwałbym:

4 odpowiedź

C # i generics - dlaczego metoda w klasie bazowej nazywa się zamiast nowej metody w klasie pochodnej?

Jeśli ogólny argument typu (klasy wywołującej lub wywołującej) jest ograniczony

2 odpowiedź

Dlaczego ta klasa zachowuje się inaczej, gdy nie dostarczam typu ogólnego?

Nie rozumiem, dlaczego to myli kompilator. Używam typu ogólnego

1 odpowiedź

Wyrażenie LINQ z właściwością ogólną

Moje pytanie dotyczy tego:linq-expression-with-generic-class-propertiesTym razem chciałbym uzyskać nowo utworzone obiekty, które mają wspólny identyfikator. ...

2 odpowiedź

Słownik działania <T> Delegaci

1 odpowiedź

Kompilator Maven a kompilator Eclipse Generics Difference?

Zauważyłem wiele problemów w moim projekcie, kiedy przeszedłem od wersji Eclipse do wersji Maven. Używam wtyczki kompilatora 2.5.1.JDK jest open-JDK-7Wyodręb...

5 odpowiedzi

Czego używasz mówiąc <? rozszerza SomeObject> zamiast <SomeObject>