Wyniki wyszukiwania dla "generics"

4 odpowiedź

funkcja ogólna z ograniczeniem „ma właściwość X”?

3 odpowiedź

Jak zaimplementować enum z generycznymi?

Mam taki ogólny interfejs:

5 odpowiedzi

<out T> vs <T> w Generics

Jaka jest różnica pomiędzy

2 odpowiedź

C # Generics: Jeśli T jest typem powrotu, czy może być także nieważny? Jak mogę połączyć te interfejsy razem?

Mam następujący interfejs, który zwraca ogólny parametr typu T przy użyciu wywołania zwrotnego ...

2 odpowiedź

Implementacja wielu ogólnych interfejsów

Muszę obsługiwać zdarzenia dwóch różnych typów, ale mam następujący problem:Interfejsu EventListener nie można zaimplementować więcej niż raz z różnymi argum...

1 odpowiedź

Java argumenty typu ogólnego [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Pobierz ogólny typ pliku java.util.List [/questions/1942644/get-generic-type-of-java-util-list] 14 odpowiedzi Mam metodę, która wymagaList<?> jako argument. public static String method(List<?> arg){ // Do ...

3 odpowiedź

Jak dynamicznie rzutować obiekt typu string na obiekt typu T

Mam ten dokument XML

4 odpowiedź

Jak uzyskać odwrotność komparatora w Javie

3 odpowiedź

Tworzenie zmiennych ogólnych z typu - jak? Lub użyj Activator.CreateInstance () z właściwościami {} zamiast parametrów ()?

Obecnie używam Generics do tworzenia dynamicznych metod, takich jak tworzenie obiektu i wypełnianie właściwości wartościami.Czy jest jakiś sposób, aby „dynam...

2 odpowiedź

Klasa Java z konkretnym typem jako parametrem