Wyniki wyszukiwania dla "django-models"

9 odpowiedzi

Jak używać schematów w Django?

Chciałbym używać schematów postgreSQL w django. Jak mogę to zrobić?

1 odpowiedź

Model Django - kwerenda / filtrowanie niewrażliwe na wielkość liter

1 odpowiedź

Jak dodać dane do pola ManyToMany?

Nie mogę go nigdzie znaleźć, więc twoja pomoc będzie dla mnie miła :) Oto pole:

3 odpowiedź

Testowanie jednostkowe z modelami Django i wieloma powiązaniami

Lub „Jak zaprojektować schemat bazy danych dla łatwego testowania jednostek?”Przy okazji, jest tu bardzo podobne pytanie:Jak testować modele w Django za pomo...

4 odpowiedź

Django - pełna nazwa użytkownika jako unicode

Mam wiele modeli powiązanych

1 odpowiedź

Jak rozszerzyć UserCreationForm o pola z UserProfile

znalazłem tosłupek jak rozszerzyć UserCreationForm o dodatkowe pola, takie jak „email”. Jednak pole e-mail jest już zdefiniowane w gotowym modelu użytkownika...

3 odpowiedź

Django FileField z upload_to ustalonym w czasie wykonywania

Próbuję skonfigurować przesyłane pliki, tak aby użytkownik joe ładował plik do MEDIA_ROOT / joe, a nie do wszystkich plików w MEDIA_ROOT. Problem polega na t...

4 odpowiedź

Powiązania silnika aplikacji Google

Próbuję powiązać moje modele za pomocą ReferenceProperty, ale nie mam ogromnego szczęścia. Mam 3 poziomy: Grupowy, Temat, następnie Zalety i Wady. Podobnie j...

1 odpowiedź

Walidacja pola modelu Django bez formularza niestandardowego

Używam django DateField w moim modelu.

2 odpowiedź

Zestaw zapytań Django __zawiera wielkość liter?

Chcę wykonać proste zapytanie: