Wyniki wyszukiwania dla "django-templates"

2 odpowiedź

Obiekt TypeError nie jest iterowalny

Otrzymuję następujący błąd podczas próby zapętlenia zmiennej w moich szablonach Django. Przedmiotowa zmienna jest obiektem powiązanym z modelem określonym w ...

2 odpowiedź

Szablony Django: jak uniknąć pustych linii z włączaniem i ładowaniem?

6 odpowiedzi

Dziedziczenie szablonów wielu poziomów w Jinja2?

Robię html / css w handlu i pracowałem nad projektami django jako projektantem szablonów. Obecnie pracuję na stronie, która używa Jinja2, z której korzystam ...

1 odpowiedź

Wyświetl wartości Django () na kluczu obcym w szablonie jako obiekt zamiast jego identyfikatora

Mam zestaw zapytań w Django, który wywołuje

1 odpowiedź

Django, szablony, pętle i cykle

(tl; dr na dole)Pozwól mi spróbować wyjaśnić, co próbuję osiągnąć: Mam dwuwymiarową tablicę i chciałbym wyświetlić jej zawartość w określony sposób. Chcę „wi...

5 odpowiedzi

Tagi Django dla szablonów w Eclipse

Zastanawiam się, czy możliwe jest autouzupełnianie, autoformatowanie i te piękne rzeczy działające w środowisku Eclipse IDE dla szablonów opartych na Django....

2 odpowiedź

Łączenie z witryną administracyjną django

4 odpowiedź

rzędy szablonów django wielu elementów

Tworzę katalog, w którym znajduje się lista elementów o niezdefiniowanej długości. Chcę wypluć go w rzędach po trzy kolumny każda. Mam więc następujący html:

1 odpowiedź

Jak zmienić wyjście formatu datetime django?

Mam obiekt datetime. To jest mój plik szablonu:

4 odpowiedź

Pomnóż w szablonie django