Wyniki wyszukiwania dla "cookiecontainer"

1 odpowiedź

Spraw, aby .NET WebBrowser nie udostępniał plików cookie za pomocą IE lub innych Instancji

1 odpowiedź

Przekazywanie ciasteczka z HttpWebRequest w winformach?

Zobacz następujący kod:

5 odpowiedzi

Używanie CookieContainer z klasą WebClient

4 odpowiedź

C #: Zapisywanie kontenera Cookie na dysku i ładowanie z powrotem do użytku

2 odpowiedź

obsługa przecinka wewnątrz wartości cookie za pomocą .net's (C #) System.Net.Cookie